Auditieve vaardigheden

Home / Auditieve vaardigheden

Auditieve vaardigheden

Onder auditieve vaardigheden verstaan we rijmen, het horen van de eerste, middelste of laatste klank in een woord, het hakken (auditieve analyse) en plakken (auditieve synthese) van korte woorden en verschillen horen tussen klanken en woorden (auditieve discriminatie). Kinderen leren deze vaardigheden meestal al in groep 2, zodat ze een goede basis hebben om te starten in groep 3, waar het leren lezen, spellen en schrijven centraal staat.

Sommige kinderen hebben moeite met het aanleren van deze auditieve vaardigheden. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Het kan zijn dat jouw kind baat heeft bij een logopedische behandeling waarin de auditieve vaardigheden spelenderwijs getraind worden. Neem gerust contact op met onze praktijk en vraag naar de mogelijkheden.

Onderwerpen per thema