Klachtenregeling

Home / Klachtenregeling

Klachtenregeling Het Taalplein

Conform Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg WKKGZ.

Ontevreden? Blijf er niet mee zitten. U komt voor goede hulp en begeleiding en Het Taalplein wil u die graag bieden. Uw logopedist doet er alles aan om goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn dan is het belangrijk om dat te bespreken. Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen. Uw logopedist van Het Taalplein is aangesloten bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici.

Wat kan ik doen als ik ontevreden ben?

Allereerst kunt u een gesprek aangaan met uw logopedist en de directie van Het Taalplein. Het is goed mogelijk dat uw logopedist zich niet beseft dat u ontevreden bent en waar over. Er kan sprake zijn van een misverstand. Vaak leidt zo’n gesprek al tot een oplossing. Voor het aanvragen van een gesprek kunt u bellen met Het Taalplein via 035-2340540 of via ons contactformulier.

Wat als ik toch een klacht wil indienen?

Het kan zijn dat een gesprek geen of niet voldoende oplossing biedt of misschien heeft u een goede reden om geen gesprek aan te willen gaan. In dat geval kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure. De Klachten- en geschillenregeling Paramedici, waarbij Het Taalplein is aangesloten, biedt u een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Op www.klachtenloketparamedici.nl vind u een eenvoudig formulier en nadere uitleg. Wanneer u vragen en/of hulp nodig heeft is het mogelijk om het klachtenloket telefonisch te benaderen. Meer hierover leest u op de bovengenoemde website.

Wat gebeurt er met mijn klacht?

De onafhankelijk klachtenfunctionaris bekijkt uw klacht, geeft desgewenst advies over het indienen van een klacht, kan helpen bij het formuleren ervan en zoekt naar een oplossing. U krijgt binnen twee weken een reactie van de klachtenfunctionaris op uw ingediende klacht. De klachtenfunctionaris zal ook contact opnemen met uw logopedist. Uiterlijk binnen zes weken zal uw logopedist haar reactie of oplossing moeten geven op de geuite klacht.

Wat als er geen oplossing wordt gevonden?

Wanneer u niet tevreden bent over de geboden oplossing of over de klachtenafhandeling, dan kunt u terecht bij de geschillencommissie. Die staat onder leiding van een onafhankelijke voorzitter. De commissie probeert alsnog tot een oplossing te komen. Een uitspraak van de geschillencommissie is bindend, zowel voor uw logopedist als voor u. In bepaalde gevallen kan de commissie een schadevergoeding toekennen.

Waarover kan ik een klacht indienen?

Een klacht kan betrekking hebben op de geleverde zorg, maar ook op de dienstverlening of organisatie van de praktijk. U kunt bijvoorbeeld het gevoel hebben onvoldoende te zijn geïnformeerd, ook is het mogelijk dat de behandeling niet is verlopen zoals verwacht of afgesproken.

Wat kost het indienen van een klacht?

Een klacht indienen kost u niets. Wanneer u een oordeel van de geschillencommissie wilt, dan betaalt u wanneer het om een logopedist gaat € 50,00 als tegemoetkoming. Als u een schadevergoeding eist, is dit € 100,00. Deze kosten betaalt u ongeacht of u al dan niet in het gelijk wordt gesteld. In uitzonderlijke gevallen kan de commissie de verplichting tot een bijdrage kwijtschelden.

Komt u er niet uit met deze regeling?

In dat geval bent u uiteraard vrij een juridische procedure te starten om tot een uitspraak van de burgerlijke rechter te komen. Bedenk echter goed of u hiermee het beste bent geholpen.
Mocht u naar aanleiding van bovenstaande informatie nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan zijn wij u graag van dienst. Voor het aanvragen van een gesprek kunt u bellen met Het Taalplein via 035-2340540 of via ons contactformulier.