Hanen oudercursus

Home / Hanen oudercursus

Hanen oudercursus (klik hier voor aanmelden)

Hanen programma voor ouders “Praten doe je met z’n tweeën”
De Hanen oudercursus ‘Praten doe je met z’n tweeën’ is een bekende (evidence based) cursus voor ouders van jonge kinderen met een achterstand in de taalontwikkeling.
 Het Hanen Ouderprogramma is in de jaren zeventig ontwikkeld in Canada. Het ouderprogramma leert ouders van jonge kinderen met een achterstand in de spraak-/taalontwikkeling de dagelijkse bezigheden te gebruiken om hun kind te helpen met communicatie en taal. Het programma bestaat uit een combinatie van groepsbijeenkomsten en huisbezoeken. Tijdens deze huisbezoeken worden video-opnamen van de ouder-kind interactie gemaakt.

Doel van het Hanen Ouderprogramma
Het doel van het Hanen Ouderprogramma is het stap voor stap ondersteunen van de ouders bij het verbeteren van de communicatie met en het stimuleren van de spraak-/taalontwikkeling van hun kind. Het gaat hierbij om kinderen met een leeftijd van 1 ½ tot 5 jaar met een spraak-/taalontwikkelingsachterstand, al dan niet in combinatie met een algehele ontwikkelingsachterstand of een verstandelijke handicap. Het communicatieniveau kan variëren van niet/nauwelijks spreken tot maximaal 3-woord-zinnen. Het Hanen Ouderprogramma is niet voor alle taalproblemen de aangewezen hulpvorm. Daarom is uitgebreid logopedisch onderzoek en een gesprek vooraf altijd nodig.

Uitgangspunten Hanen Oudercursus
De Hanen Oudercursus gaat ervan uit dat ieder kind taal leert in zijn dagelijkse omgeving, ook de kinderen met een spraak-/taalontwikkelingsstoornis. Deze kinderen stellen echter andere eisen aan hun omgeving. In de Hanen Oudercursus kunnen ouders ontdekken hoe zij hun houding en hun omgeving van het kind kunnen gebruiken om hun kind te helpen met taal en communicatie. Ook leren de ouders een aantal algemene communicatieprincipes: de ’Hanen-principes’. De Hanen-principes zijn op zichzelf niet nieuw, maar de concrete en praktische uitwerking in een breed opgezette cursus voor ouders maken Hanen uniek.

De drie belangrijkste Hanen-principes die de ouders in de cursus leren, worden samengevat met de term VAT;
Volgen, Aanpassen, Toevoegen.
 Ouders kunnen de initiatieven van hun kind volgen door te kijken, te wachten, en te luisteren. Hierdoor gaan zij de manieren waarop hun kind communiceert herkennen. Als zij deze manieren kennen, gaan de ouders hun eigen manier van communiceren aanpassen aan de specifieke communicatie van hun kind. Ouder en kind vinden nu aansluiting bij elkaar, en kunnen vanaf dit punt verder werken aan taal en communicatie. Stap voor stap gaan de ouders ‘taal en ervaring’ toevoegen. De laatste vier bijeenkomsten van de cursus worden besteed aan de onderwerpen: spelen, muziek, boekjes lezen en knutselen volgens VAT.

De Hanen Oudercursus is gebaseerd op de gedachte dat alle ouders hun eigen normen en waarden omtrent de opvoeding van hun kind hebben. Omdat de manier van omgaan met het kind centraal staat in de cursus, is er ruimte voor de ouders om over hun normen en waarden te praten. Ook gaat de cursus ervan uit dat ieder volwassene op een eigen manier leert. Informatie in de cursus wordt op verschillende manieren aangeboden, zodat ouders met verschillende leerstijlen toch gezamenlijk in een cursus kunnen leren.

Groepsbijeenkomsten en huisbezoeken
Het Hanen Ouderprogramma start met individuele kennismakingsgesprekken bij de gezinnen thuis. Dit om de beginsituatie en de leerdoelen te bepalen. Tijdens dit gesprek worden de eerste video-opnamen gemaakt. Na de kennismakingsbijeenkomsten vindt de eerste ouderbijeenkomst plaats. Tijdens acht groepsbijeenkomsten wordt elke avond een thema behandeld. Daarnaast geven de bijeenkomsten gelegenheid tot het uitwisselen van ervaringen en verlenen van onderlinge steun. De ouders worden op allerlei manieren geactiveerd tot eigen inbreng.
In de drie huisbezoeken bespreekt de logopedist met de ouders de interactie met hun kind en krijgen zij handvatten om Hanen in hun dagelijks leven te integreren. Tijdens het huisbezoek wordt een video-opname gemaakt (en meteen bekeken) van de interactie tussen ouder en kind. Gebleken is dat het terugzien en bespreken van de eigen video-opnamen leerzamer is dan standaard video-opnamen.

Het programma wordt afgerond met individuele afsluitende gesprekken met de ouders. Hierin wordt teruggekeken op het programma en op wat de ouders geleerd hebben. De eerste video-opname wordt vergeleken met de laatste. Samen met de ouders wordt een plan gemaakt hoe de ouders verder kunnen gaan met het stimuleren van de taal van hun kind.

Iets voor u?
Het Taalplein biedt de Hanen oudercursus momenteel aan in het Gooi. De cursus valt onder de vergoedingsregeling van logopedie vanuit de zorgverzekeraar en wordt daarom volledig vergoedt. Wanneer u interesse heeft, kunt u contact opnemen via het contactformulier, mail of telefoon. Wij nemen dan contact met u op voor het maken van een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek kunt u vertellen wat uw wensen zijn en leggen wij uit wat de mogelijkheden zijn. Uiteraard is de cursusleider een logopedist en zal zij verder kijken dan alleen de cursus.

Kosten

Alle verzekeringen vergoeden de Hanen-oudercursus.
 Deelname is dus gratis voor ouders. Om deel te nemen aan de cursus dient u het boek “Praten doe je met z’n tweeën” van Jan Pepper en Elaine Weitzman (groene kaft, ISBN 9789066659704) aan te schaffen, dit kan via de boekhandel of www.bol.com.

Cursusdata
De eerst volgende cursus start op 10 januari 2023 er zijn nog een paar plekken vrij.

Cursusavonden:

 • dinsdag 10 januari (Live)
 • dinsdag 17 januari (Online)
 • 23-27 januari thuiscoaching
 • dinsdag 31 januari (Online)
 • dinsdag 7 februari (Online)
 • maandag 13 februari (Online)
 • 20-24 februari thuiscoaching
 • dinsdag 7 maart (Online)
 • dinsdag 14 maart (Online)
 • 3-7 april thuiscoaching (Online)
 • dinsdag 11 april (Live)

Inloop vanaf 19.15 uur, start avond om 19.30 uur, einde om 21.30 uur.

De cursus wordt deels online gegeven door middel van videobellen.

 

Cursusdata van de nu lopende cursus:

 • dinsdag 6 september
 • dinsdag 13 september
 • 19-23 september thuiscoaching
 • dinsdag 27 september
 • dinsdag 4 oktober
 • 10-14 oktober thuiscoaching
 • dinsdag 25 oktober
 • dinsdag 1 november
 • dinsdag 8 november
 • 14-18 november thuiscoaching
 • dinsdag 22 november

Inloop vanaf 19.15 uur, start avond om 19.30 uur, einde om 21.30 uur.

De cursus wordt deels online gegeven door middel van videobellen.

Wij geven ook andere cursussen en trainingen

Wij geven workshops en trainingen aan docenten, ouders, kinderopvangorganisaties en BSO.

 

Neem contact op voor de mogelijkheden.