Spellen

Home / Spellen

Spellen

Lezen en spellen zijn twee belangrijke vaardigheden die we in het dagelijks leven erg veel gebruiken. Van het lezen van berichtjes op je telefoon, tot het schrijven van een boodschappenlijstje of het spellen van je eigen naam. In het onderwijs wordt er dan ook veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van deze vaardigheden. Leren lezen en spellen is belangrijk voor kinderen om hun woordenschat uit te breiden en meer van de wereld mee te krijgen. Het blijkt niet voor elk kind makkelijk te zijn om te leren. Dit blijkt mede uit de taalachterstanden die kinderen oplopen op school. Ongeveer vijftien procent van de kinderen verlaat het basisonderwijs met een taalachterstand.

Is er sprake van lees- en spellingproblemen?

Bij lees- en spellingproblemen denken veel mensen snel aan ‘dyslexie’. Maar dat is niet terecht. Ongeveer 4% van Nederlandse kinderen te maken heeft met dyslexie. Het overige deel van de kinderen met lees- en spellingproblemen heeft geen dyslexie. Zij hebben problemen die minder hardnekkig zijn en door vaak te oefenen verholpen kunnen worden. Ook voor deze kinderen bieden wij deskundige begeleiding.

Mogelijk heb je als ouder vanuit school signalen ontvangen dat het lezen en spellen lastig is voor jouw kind, of ervaar je dit zelf in het dagelijks leven of tijdens het maken van huiswerk. Het is dan heel fijn en verstandig om deskundig hulp in te schakelen om ervoor te zorgen dat de taalachterstand zo klein mogelijk blijft of verholpen wordt. Helaas heeft niet elke school de tijd om hier voldoende aandacht aan te besteden. Daarom kun je bij ons terecht! Onze begeleiding is bedoeld voor leerlingen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs, en wordt afgestemd op de specifieke behoeften van het kind.

Wil je onze hulp inschakelen of meer weten? Neem dan contact met ons op of schrijf je kind, via de knop hieronder, direct in.

Onderwerpen per thema