Verminderd gehoor

Home / Verminderd gehoor

Verminderd gehoor

Een verminderd gehoor kan ervoor zorgen dat de spraak- of taalontwikkeling moeizamer verloopt. Een verminderd gehoor kan verschillende oorzaken hebben, zoals een aangeboren afwijking, oorontstekingen of andere (KNO) problemen. Een goed gehoor is belangrijk bij het oefenen van de uitspraak en het leren van taal, omdat kinderen leren door te imiteren. Als een kind het goede voorbeeld van de ouders niet goed hoort, zal het kind het woord ook minder makkelijk kunnen nazeggen.
Een verminderd gehoor kun je herkennen bij je kind doordat hij of zij ineens langere tijd een hardere stem heeft, of niet passend lijkt te reageren op je vraag of opmerking.
Als je denkt dat je kind hulp nodig heeft bij het oefenen van de uitspraak, of je twijfelt over het gehoor, maak dan een afspraak bij Het Taalplein.

Onderwerpen per thema