Tarieven

Home / Tarieven

Tarieven logopedie

Als je bij een van de volgende verzekeraars een zorgverzekering hebt dan wordt een logopedisch onderzoek en de logopedische behandelingen voor 100% vergoed vanuit de basisverzekering. Je hoeft zelf niet bij te betalen, uitgezonderd het verplichte eigen risico vanaf 18 jaar.

 • Zilveren Kruis
 • VGZ
 • CZ
 • Interpolis
 • FBTO
 • Avéro Achmea
 • Achmea
 • De Friesland
 • Menzis
 • AnderZorg
 • Hema
 • Univé
 • Zekur
 • Bewuzt
 • UMC Zorgverzekering
 • IZA
 • De IZZ Zorgverzekering door VGZ
 • SZVK
 • Zorgzaam

De kosten van de behandelingen worden rechtstreeks gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. We brengen hiervoor het tarief dat met uw zorgverzekeraar is overeengekomen in rekening. Wilt u meer weten over uw eigen risico of de tarieven? Lees dan de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Een individuele zitting bij Het Taalplein duurt ongeveer 30 minuten waarvan 5 minuten administratietijd.

Andere verzekering?

Onderstaande tarieven worden gehanteerd voor behandelingen als je ergens anders een zorgverzekering hebt. Of als de behandeling buiten de voorwaarden voor vergoeding door uw zorgverzekeraar valt.

Individuele zitting reguliere logopedie€42,-
Individuele verlengde zitting afasie€84,-
Telefonische zitting€42,-
Toeslag voor behandeling aan huis€21,-
Anamnese en onderzoek€84,-
Eenmalig logopedisch onderzoek op medische indicatie€84,-
Instructie en/of overleg met ouders of verzorgers€42,-
Extern overleg, telefonisch of op locatie (per 30 minuten).
-Op verzoek van ouders/verzorgers is het mogelijk om tussentijds
te evalueren of aan te sluiten bij een gesprek op school of met andere
zorgverleners. De reiskosten worden tevens in rekening gebracht
op basis van de tijdsinvestering. Hierbij hanteren wij het
reguliere tarief van € 42,-.
€42,-
Verslaglegging op verzoek aan derden (per 30 minuten)€42,-
Niet nagekomen afspraak (per 30 minuten)€42,-

U ontvangt maandelijks een factuur. Deze dient u zelf tijdig te voldoen en declareert u vervolgens bij uw zorgverzekeraar. U krijgt het gehele bedrag vergoed als u een restitutiepolis heeft, en een groot gedeelte van het bedrag (zo’n 70-75%) als u een naturapolis heeft.
Let op: logopedie is vrijgesteld van BTW.

Kunt een keer niet komen, bijvoorbeeld wegens ziekte? Bericht ons dan tijdig, uiterlijk 24 uur van tevoren. Buiten onze openingstijden kunt u ook een bericht inspreken. Wanneer u ons niet tijdig op de hoogte brengt zijn we helaas genoodzaakt de verloren tijd in rekening te brengen. Hiervoor hanteren wij het reguliere tarief dat stond voor uw gereserveerde afspraak.

Betalingsvoorwaarden

 • Afspraken dienen 24 uur van tevoren telefonisch per e-mail of whattsapp/sms geannuleerd te worden.
 • Afspraken die niet of te laat worden geannuleerd, worden in rekening gebracht. Hiervoor hanteren wij het reguliere tarief dat stond voor uw gereserveerde afspraak.
 • Betaling voor onze diensten dient te geschieden binnen 21 dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn wordt er een herinnering gestuurd waaraan kosten verbonden kunnen zijn.
 • Bij het uitblijven van de betaling worden er incassomaatregelen genomen. Alle met de incasso gemoeide kosten komen ten laste van de cliënt.

Overige Informatie