Tarieven

Home / Tarieven

 

Tarieven logopedie

Logopedie voor kinderen en jongeren tot 18 jaar wordt voor 100% vergoed vanuit de basisverzekering. Je hoeft zelf niet bij te betalen, uitgezonderd het verplichte eigen risico vanaf 18 jaar.

Wij hebben overeenkomsten met alle zorgverzekeraars, dus je kunt altijd bij ons terecht. Met en zonder verwijzing.

De kosten van de behandelingen worden rechtstreeks gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. We brengen hiervoor het tarief dat met de zorgverzekeraar is overeengekomen in rekening. Wilt je meer weten over je eigen risico of de tarieven? Lees dan de polisvoorwaarden van je zorgverzekering of neem contact op met je zorgverzekeraar.

Een individuele zitting bij Het Taalplein duurt ongeveer 30 minuten waarvan 5 minuten administratietijd.

Tarievenoverzicht

Reguliere behandelingen worden volledig vergoed door de zorgverzekeraar. Voor behandelingen die niet vergoed worden en voor de situaties die genoemd zijn in het navolgende overzicht, gelden de volgende tarieven.

Individuele zitting reguliere logopedie (per 25 min) €49,50
Individuele verlengde zitting afasie €99,-
Telefonische zitting (per 25 min) €49,50
Toeslag voor behandeling aan huis €25,-
Anamnese en onderzoek €99,-
Eenmalig logopedisch onderzoek op medische indicatie €99,-
Instructie en/of overleg met ouders of verzorgers (per 30 min) €49,50
Overleg met derden, telefonisch/online of op locatie (per 30 minuten)
-Op verzoek van ouders/verzorgers is het mogelijk om tussentijds
te evalueren of aan te sluiten bij een gesprek op school of met andere
zorgverleners. De reiskosten worden tevens in rekening gebracht
op basis van de tijdsinvestering. Hierbij hanteren wij het
reguliere tarief van € 45,-.
€49,50
Verslaglegging op verzoek aan derden €99,-
Niet nagekomen afspraak (per 30 minuten) €45,-

Het Taalplein hanteert een betaaltermijn van 14 dagen.

U ontvangt maandelijks een factuur. Deze dient u zelf tijdig te voldoen en declareert u vervolgens bij uw zorgverzekeraar. U krijgt het gehele bedrag vergoed als u een restitutiepolis heeft, en een groot gedeelte van het bedrag (zo’n 70-75%) als u een naturapolis heeft.
Let op: logopedie is vrijgesteld van BTW.

Kun je een keer niet komen, bijvoorbeeld wegens ziekte? Bericht ons dan tijdig, maar uiterlijk 24 uur van tevoren. Dit kan telefonisch via 035-2340540, of via contact@hettaalplein.nl. Buiten onze openingstijden kun je ook een bericht inspreken. Wanneer je ons niet tijdig op de hoogte brengt, zijn wij helaas genoodzaakt de verloren tijd in rekening te brengen. Hiervoor hanteren wij het tarief “niet nagekomen afspraak”.

 

Betalingsvoorwaarden

  • Afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren telefonisch of per e-mail geannuleerd te worden.
  • Afspraken die niet of te laat worden geannuleerd, worden in rekening gebracht. Hiervoor hanteren wij het reguliere tarief dat stond voor uw gereserveerde afspraak.
  • Betaling voor onze diensten dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn wordt er een herinnering gestuurd waaraan kosten verbonden kunnen zijn.
  • Bij het uitblijven van de betaling wordt de behandeling gestopt en worden er incassomaatregelen genomen. Alle met de incasso gemoeide kosten komen ten laste van de cliënt.

Overige Informatie