Stotteren

Home / Stotteren

Stotteren

Stotteren is een probleem in de vloeiendheid van het spreken. De meeste ouders herkennen stotteren direct bij hun kind. Het is herkenbaar doordat je kind bijvoorbeeld woorden of lettergrepen herhaalt, blijft hangen op een klank of hapert tijdens het vertellen van een verhaal. Elk kind gaat anders met het stotteren om. Het kan zijn dat je kind bijvoorbeeld tegen het stotteren ‘vecht’ door spieren aan te spannen, het spreken helemaal vermijdt of plotseling een erg hoog spreektempo heeft gekregen. Andere kinderen lijken helemaal geen last te hebben van het stotteren en kletsen, al stotterend, gewoon door. Toch is het ook dan belangrijk om langs te gaan bij de logopedist. Zij kan je kind helpen om te voorkomen dat het stotteren erger wordt, of dat hij er in de toekomst wel last van zal krijgen.
Stotteren kan op verschillende leeftijden ontstaan en de reden of trigger is niet altijd aanwijsbaar. Het is belangrijk om stotteren op vroege leeftijd te behandelen, omdat veel bijkomende problemen door logopedie ondervangen kunnen worden.
Je zult ongetwijfeld je kind al hebben willen helpen tegen het stotteren. Maar hoe ga je hier nu goed mee om? Plan een afspraak om het stotteren te bespreken met de logopedist.

Onderwerpen per thema