Spraakontwikkelingsdyspraxie

Home / Spraakontwikkelingsdyspraxie

Spraakontwikkelingsdyspraxie

De spraak van kinderen met spraakontwikkelingsdyspraxie (SOD) wordt gekenmerkt door slechte verstaanbaarheid als gevolg van onregelmatige verwisselingen en vervormingen van spraakklanken (zowel medeklinkers als klinkers). Het kind heeft dan moeite met de planning van de overgangen tussen verschillende spraakklanken. Je kunt SOD herkennen aan het onregelmatig uitspreken van woorden, waarbij je kind hetzelfde woord op verschillende manieren kan uitspreken (mandarijn, handahijn, mendelijn). Kinderen met SOD hebben vaak meer moeite met langere woorden en de onverstaanbaarheid neemt dan ook toe naarmate de zinnen of woorden langer worden. SOD is vast te stellen door een logopedist na een uitgebreid onderzoek, een observatie en een analyse. Meld je kind daarom altijd aan voor intake en onderzoek als je een vermoeden hebt van een SOD.

Onderwerpen per thema