Klanttevredenheidsonderzoek

Home / Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek

Per 1 februari 2020 vragen wij onze patiënten mee te doen aan het klanttevredenheidsonderzoek. Dit onderzoek is bedoeld om de kwaliteit rond logopedische behandelingen te meten. De meting maakt inzichtelijk op welke punten patiënten goede ervaringen hebben en waar nog verbetering mogelijk is.

Ook worden de resultaten gebruikt om vergelijkend onderzoek te doen naar de prestaties van verschillende praktijken.

Hoe gaat het in zijn werk 

Na afloop van de behandeling ontvangt de patiënt (als deze toestemming heeft gegeven) via de e-mail een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen. De vragenlijst bevat verschillende thema’s, zoals de informatievoorziening, bejegening en verwachtingsmanagement van het behandelproces.

Met het invullen van de vragenlijst helpt de patiënt ons, om onze kwaliteit te verbeteren te waarborgen. De vragenlijst is ook per post te ontvangen.

Privacy

De vragenlijst wordt anoniem verwerkt. Deelname aan het onderzoek is geheel vrijwillig.