Broddelen

Home / Broddelen

Broddelen

Broddelen is, net als stotteren, een vloeiendheidsstoornis in het spreken. Bij broddelen is er sprake van snel en onverstaanbaar spreken. De planning van de spraak- en taalactiviteiten in de hersenen is verstoord. Deze verstoring treedt op als degene te snel spreekt. De broddelende spreker heeft dit op het moment dat hij zijn woorden uitspreekt meestal niet door. Broddelen en stotteren komen in de praktijk vaak in mengvorm voor; vaker dan zuiver broddelen of zuiver stotteren. Broddelen is doorgaans pas goed vast te stellen bij kinderen vanaf 10 jaar, omdat broddelen kan lijken op stotteren of de fouten die kinderen met een TOS maken.

Stottert of broddelt uw kind, of twijfelt u hierover? Plan gerust een afspraak bij onze praktijk.

Onderwerpen per thema